image banner
Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ vừa ký ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 13/3 quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2023.

Theo đó, căn cứ xác định tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp, hồ sơ địa chính, các loại bản đồ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan. Trường hợp không có các loại hồ sơ giấy tờ trên hoặc có nhưng không đầy đủ thông tin để xác định tình trạng ban đầu của đất thì căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh thực tế hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Đối với các hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác; sử dụng đất có nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu là đưa đất về sử dụng đúng với mục đích ban đầu, đảm bảo đất có độ dốc, độ cao tương đương với thửa đất liền kề ban đầu trước khi vi phạm.

Đối với các hành vi sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mà đất trước khi vi phạm không có rừng tự nhiên thì mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu là đưa đất về sử dụng đúng với mục đích ban đầu, đảm bảo đất có độ dốc, độ cao tương đương với ban đầu trước khi vi phạm. Đối với đất trước khi vi phạm có rừng tự nhiên thì mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu là đưa đất về tình trạng ban đầu trước khi vi phạm.

Đối với hành vi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thì tùy trường hợp cụ thể, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính buộc người vi phạm phải thu hoạch cây trồng, di chuyển vật nuôi, tháo dỡ công trình kiến trúc; khôi phục lại mặt bằng của lớp đất bề mặt trồng lúa tương đương ban đầu.

Đối với hành vi lấn chiếm đất thì người có hành vi vi phạm phải thu hoạch cây trồng, di chuyển vật nuôi, tháo dỡ công trình kiến trúc; di chuyển, thu hồi toàn bộ vật liệu xây dựng và các vật liệu khác ra khỏi diện tích đất vi phạm lại mặt bằng của đất để trả lại đất đã lấn, chiếm.

Đối với hành vi hủy hoại đất với trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì người vi phạm phải đào, san, lắp để hạ thấp, nâng cao bề mặt của đất; đưa độ dốc của đất về như ban đầu trước khi vi phạm. Đối với trường hợp làm suy giảm chất lượng đất như làm mất hoặc giảm độ dầy tầng đất đang canh tác; làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng thì buộc thu hồi toàn bộ các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác đã đưa vào bề mặt đất, thực hiện cải tạo đất tương đương chất lượng ban đầu hoặc các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Đối với trường hợp làm suy giảm chất lượng đất trong các trường hợp gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp thì buộc thực hiện các biện pháp chống xói mòn, rửa trôi và san lấp, cải tạo đất tương đương chất lượng đất ban đầu hoặc các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác; đưa chất thải, chất độc lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trợ hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác; đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trợ hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất do người khác thì buộc phải thu hồi toàn bộ vật liệu xây dựng hoặc các vật liệu khác đã đưa lên đất, san lắp diện tích đất đã đào bới, tháo dỡ công trình đã xây dựng hoặc tiến hành cải tạo đất để đảm bảo chất lượng đất như ban đầu hoặc tương đương ban đầu; xử lý môi trường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc áp dụng các biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất có thể gây nguy hiểm cho con người, có nguy cơ ảnh hưởng đến các thửa đất liền kề, các công trình xây dựng xung quanh thì buộc phải thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho toàn bộ diện tích đất, các công trình xây dựng xung quanh.

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image