image banner
image advertisement
image advertisement
Nội dung tìm kiếm
Chuyên mục câu hỏi
Danh sách câu hỏi
1.  Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?
2.  Bỏ điều kiện nợ xấu đối với doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?

3.  Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào?

4.  Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc như thế nào?

5.  Chính sách hỗ trợ tiền mặt người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ tiền mặt người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?

6.  Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68?

7.  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước
Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?
8.  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?

9.  Quy định về việc phá dỡ nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về việc phá dỡ nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại?

10.  Quy định về kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?

12345678910

image advertisement image advertisement