image banner
image advertisement
image advertisement
Nội dung tìm kiếm
Chuyên mục câu hỏi
Danh sách câu hỏi
1.  Hành vi phát tán tài liệu hoặc phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống xét xử trực tuyến sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

Xin hỏi, hành vi phát tán tài liệu hoặc phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống xét xử trực tuyến làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

 
2.  Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử

Xin hỏi, trong trường hợp nào thì tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử bị thu hồi Giấy xác nhận?

3.  Hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn vào phòng xử án sẽ bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng

Xin hỏi, hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào phòng xử án làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

 
4.  Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử

Xin hỏi, thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được quy định như thế nào?

5.  Hành vi lôi kéo, kích động người khác gây rối tại phòng xử án sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

Xin hỏi, hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây mất trật tự, gây rối tại phòng xử án làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

6.  Hành vi có thái độ không tôn trọng Hội đồng xét xử sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Xin hỏi, hành vi có thái độ không tôn trọng Hội đồng xét xử làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

7.  Điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xác thực điện tử
Xin hỏi, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xác thực điện tử phải bảo đảm những điều kiện gì khi thực hiện dịch vụ này?
8.  Thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

Xin hỏi, cơ quan, tổ chức nào được quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử?

9.  Hành vi hút thuốc, ăn uống trong phòng xử án sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng

Xin hỏi, hành vi hút thuốc, ăn uống trong phòng xử án làm cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

10.  Mức phạt đối với hành vi đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án

Xin hỏi, hành vi đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động tố tụng của Tòa án bị xử phạt như thế nào?

12345678910...
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra (*)
  Gửi câu hỏi Làm lại

image advertisement image advertisement