image banner
Sẽ ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh

Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy định này áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh chất thải y tế nguy hại; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Việc phân định, phân loại và thu gom chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế thực hiện theo quy định. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu 01 lần/ngày. Riêng đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg trong một ngày, chất thải lây nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu 01lần/ngày, chất thải lây nhiễm sắc nhọn được thu gom với tần suất tối thiểu 01 lần/tháng.

Các cơ sở y tế có hoạt động khám, chữa bệnh ngoài cơ sở y tế, tại nhà phải có trách nhiệm bố trí thiết bị để thu gom chất thải y tế nguy hại, vận chuyển về cơ sở để lưu giữ và chuyển giao xử lý theo đúng quy định. Chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các khu cách ly y tế tập trung theo quy định (trừ khu vực cách ly tập trung trong các cơ sở y tế), đơn vị quản lý khu cách ly y tế tập trung có trách nhiệm phân loại, thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý theo đúng quy định.

Cơ sở y tế bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế đáp ứng theo quy định. Từng loại chất thải rắn y tế phải được lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế, trừ trường hợp các loại chất thải này có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.

Thời gian lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm không quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh chất thải. Trường hợp lưu giữ quá 01 năm do chưa có phương án vận chuyển, xử lý hoặc chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp thì cơ sở y tế phải báo cáo bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế hằng năm của đơn vị cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đối với các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không có biện pháp xử lý phù hợp thì chất thải lây nhiễm sắc nhọn được lưu giữ an toàn trong bể bê tông trong khuôn viên cơ sở y tế sau khi đã xử lý tiệt khuẩn chất thải và phải có biển cảnh báo tại khu vực lưu giữ chất thải.

Việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế đến nơi xử lý chỉ được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân theo quy định. Tuyến đường thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế đến nơi xử lý do đơn vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật thực hiện phải đảm bảo hạn chế tối đa việc đi qua khu dân cư, trường học, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, công viên và theo tuyến đường quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh.

Phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải bảo đảm đáp ứng các quy định. Trong quá trình vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế phát sinh về cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm, nếu xảy ra tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế hoặc các sự cố khác thì phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật...

Chất thải y tế nguy hại được xử lý theo thứ tự ưu tiên sau: Xử lý tại cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có hạng mục xử lý chất thải y tế; xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế; tự xử lý tại công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế, khu cách ly y tế tập trung theo quy định ký hợp đồng với cơ sở có giấy phép phù hợp để chuyển giao chất thải y tế nguy hại xử lý theo đúng quy định. Các cơ sở y tế phát sinh chất thải y tế nguy hại với khối lượng nhỏ (dưới 05 kg/ngày), cơ sở y tế chưa tìm được cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải y tế nguy hại phù hợp phải chuyển giao để xử lý theo cụm cơ sở y tế.

Tại dự thảo Quyết định này cũng quy định việc thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại trong trường hợp có phát sinh dịch bệnh quy mô lớn; thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ sở y tế.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Quyết định tại đây.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image