image banner
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính đang xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP.

Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất.

Sở Tài chính cho biết theo quy định tại Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì hệ số điều chỉnh giá đất xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh đã ban hành giá theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất nên hệ số điều chỉnh giá đất chỉ ban hành chung cho từng địa bàn huyện, thành phố, thị xã và theo mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp).

Từ năm 2020 - 2023, đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Để góp phần giảm thiểu khó khăn, giúp các tổ chức, cá nhân ổn định sản xuất kinh doanh nên trong giai đoạn này UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

Năm 2024, Sở Tài chính đề xuất xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tăng so với năm 2023 vì các lý do: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đã được cải thiện và phát triển. Theo hướng Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ bỏ quy định khung giá đất, các tỉnh thành xây dựng Bảng giá đất phù hợp với thị trường. Theo đó, để tránh trường hợp khi thực hiện theo Luật Đất đai mới giá đất tăng cao, cần thiết phải điều chỉnh tăng dần. Theo bảng thống kê các trường hợp giá đất đã được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thông qua từ năm 2021 đến năm 2023 thì giá thị trường đã chênh lệch nhiều so với mức giá tại Bảng giá đất.

Mặt khác, tham khảo một số tỉnh, thành về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 thì các tỉnh, thành đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất từ 1 trở lên.

Từ các lý do trên, đviệc xác định giá đất cụ thể theo hệ số điều chỉnh giá đất (bằng giá đất tại Bảng giá đất x hệ số điều chỉnh giá đất) từng bước tiếp cận giá thị trường, nhưng đồng thời không gây tăng giá đột biến ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở Tài chính đề xuất phương án theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp: K = 1.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp: Tại địa bàn thành phố Vinh: K = 1,3. Tại địa bàn các huyện, thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ: K = 1,2. Tại địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông: K = 1,1 (các huyện miền núi cao).

Đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh: K =1 (áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025).

Mời độc giả xem toàn văn Dự thảo Quyết định và tham gia góp ý.

PQ (tổng hợp)