image banner
Đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ đang lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân về Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thoả thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước CHDCND Lào, học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết này áp dụng cho lưu học sinh Lào diện thoả thuận hợp tác giáo dục, đào tạo của tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước CHDCND Lào, học tập tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm các chương trình đào tạo: Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học); Đào tạo, cấp chứng chỉ Chương trình dự bị tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, có thời gian đào tạo dưới 12 tháng; Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT (lớp 10,11,12)…

Về hỗ trợ kinh phí đào tạo, chi cho công tác giảng dạy và học tập, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu (nếu có); chi đi học tập, khảo sát thực tế cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có), chi tham quan, trải nghiệm cho lưu học sinh Lào; chi hỗ trợ cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, thực hành, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh Lào ở tại kí túc xá; chi quản lý đào tạo; chi làm hồ sơ thủ tục nhập học, chi tổng kết, kết thúc khoá học, khen thưởng học sinh; chi lễ tổ chức đón và tiễn lưu học sinh Lào đi và về; chi khám bệnh tổng thể đầu khóa học, chi khám bệnh tổng thể định kỳ hàng năm và các chi phí khác.

Về cơ sở đào tạo, hỗ trợ theo mức thu học phí quy định hoặc theo định mức kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các cơ sở đào tạo. Cơ sở giáo dục phổ thông hỗ trợ 3.400.000 đồng/người/tháng với thời gian hỗ trợ không quá 10 tháng/năm học. Tổng thời gian được hỗ trợ kinh phí toàn khóa học; không vượt quá tổng thời gian học tập tại quyết định tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh Lào. Ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho các cơ sở giáo dục (phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh).

Về hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào bao gồm: Tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, học phẩm và các chi phí cá nhân khác. Mức hỗ trợ: Học tập chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT (bao gồm cả chương trình dự bị Tiếng Việt và bổ trợ kiến thức THCS); đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học) số tiền 3.696.000 đồng/người/tháng. Đào tạo, cấp chứng chỉ Chương trình dự bị tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn số tiền 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Lưu học sinh Lào đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học) được hỗ trợ đủ 12 tháng/năm. Đối với Lưu học sinh Lào học tập chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT (bao gồm cả chương trình dự bị Tiếng Việt và bổ trợ kiến thức THCS); đào tạo ngắn hạn dưới 12 tháng hỗ trợ theo thời gian học thực tế hàng năm. Ngân sách nhà nước cấp qua các cơ sở đào tạo để chi trả cho lưu học sinh Lào; cấp qua cơ sở giáo dục phổ thông để tổ chức ăn nội trú, phần còn lại chi trả cho lưu học sinh Lào.

Về hỗ trợ trang cấp ban đầu: Hỗ trợ trang bị các vật dụng cá nhân cần thiết ban đầu như chăn, màn, chậu rửa, quần áo và các vật dụng cần thiết khác; được cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khóa học. Lưu học sinh Lào đã được hỗ trợ kinh phí trang bị các vật dụng cá nhân ban đầu khi sang học tiếng Việt trước khi vào các bậc học thì sẽ không được hỗ trợ kinh phí trang bị các vật dụng cá nhân ban đầu khi vào bậc học chính thức.

Theo đó, mức hỗ trợ cho học tập chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT (bao gồm cả chương trình dự bị Tiếng Việt và bổ trợ kiến thức THCS); đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học) 5.376.000 đồng/người/khóa. Đào tạo, cấp chứng chỉ Chương trình dự bị tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, có thời gian đào tạo dưới 12 tháng với mức hỗ trợ 4.296.000 đồng/người/khóa. Thời gian hỗ trợ khi lưu học sinh Lào sang Việt Nam nhập học. Ngân sách nhà nước cấp qua các cơ sở đào tạo để chi trả cho lưu học sinh Lào; cấp qua các cơ sở giáo dục phổ thông để tổ chức nội trú cho lưu học sinh Lào.

Về hỗ trợ chi phí đi lại: Hỗ trợ chi phí đi lại khi sang Việt Nam nhập học và về nước khi tốt nghiệp đối với lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp THPT sang đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chương trình dự bị tiếng Việt. Riêng lưu học sinh Lào học Chương trình giáo dục phổ thông (4 năm học) mỗi năm học 1 lượt đi sang Nghệ An và 1 lượt về Lào (thực hiện chế độ nghỉ hè của học sinh phổ thông) với mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/lượt. Thời gian hỗ trợ từ khi lưu học sinh Lào sang Việt Nam nhập học đến khi lưu học sinh tốt nghiệp về nước. Ngân sách nhà nước cấp qua các cơ sở đào tạo để chi trả cho lưu học sinh Lào; cấp qua các cơ sở giáo dục phổ thông để phối hợp tổ chức bàn giao, đưa đón lưu học sinh Lào đi và về theo quy định.

Về chi mua Bảo hiểm Y tế, thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam (khoản 15 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Về hỗ trợ tổ chức các hoạt động, nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Lào; gặp mặt Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền Lào hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động cho lưu học sinh Lào với mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/năm. Ngân sách nhà nước cấp qua các cơ sở đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông để tổ chức cho các lưu học sinh Lào.

Trường hợp lưu học sinh Lào chưa hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định dẫn đến phải kéo dài thời gian đào tạo, thì phải tự túc các khoản chi phí phát sinh trong thời gian đào tạo kéo dài.

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Nghị quyết tại đây.

Kim Oanh (tổng hợp)