Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

  • 13/07/2021

    Phố ẩm thực đêm

    Nằm trong đề án quy hoạch chợ và phố chuyên doanh của UBND Thành phố Vinh, phố ẩm thực đêm ở điểm đỗ xe Đào Tấn sẽ khai trương hồi 17 giờ ngày 21/4/2008, với mặt bằng cho 80 gian hàng (30 gian hàng...