Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

  • 24/08/2015

    Chương trình xuyên Việt

    Chương trình 2: Nghệ An (Vinh) - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh - Phú Yên - Huế - Nghệ An (Vinh) Thời gian: 9 ngày  đêm, đường bộ.

  • 24/08/2015

    Hành trình qua các kinh đô nước Việt

    Chương trình 4: Tp Hồ Chí Minh-Nghệ An - Phú Thọ- Hà Nội- Ninh Bình-Thanh Hoá - Nghệ An-Tp Hồ Chí Minh. (Thời gian: 7 ngày 6 đêm, đường bay & đường bộ)