image banner
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Ngày 15/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức điều tra dư luận xã hội 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Anh Sơn và Tương Dương.

Thông qua phiếu khảo sát ý kiến, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân để có thêm thông tin, củng cố các luận cứ phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Nội dung khảo sát ý kiến của các tầng lớp Nhân dân nhằm nắm thêm các thông tin về công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội; tập trung quan tâm nắm bắt đánh giá của Nhân dân đối với những kết quả đạt được; chất lượng dịch vụ và việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong 5 năm qua.

Anh-tin-bai

Đoàn khảo sát tại các địa phương

Khảo sát về tính hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cơ sở; lấy ý kiến về những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Nguyên nhân, giải pháp khắc phục... Bên cạnh đó, các đối tượng khảo sát cũng được nêu quan điểm về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời, đề xuất những mong muốn đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Bảo BHXH và ngành Y tế trong đảm bảo an sinh xã hội.

Đợt khảo sát, điều tra dư luận xã hội về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU được tiến hành ở một số huyện, thành, thị và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Trường Đại học Vinh, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp) và một số doanh nghiệp, cơ quan báo chí của tỉnh. Đây là nội dung thiết thực, cùng thực hiện song song với khảo sát việc triển khai tại một số địa phương, đơn vị và ngành y tế để cung cấp thêm thông tin, số liệu, củng cố các nhận định, đánh giá sát đúng việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU. Những số liệu đáng tin cậy từ người dân là kênh phản hồi cần thiết để ngành bảo BHXH có những đổi mới để công tác triển khai chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Kết quả điều tra dư luận xã hội sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; qua đó, góp phần triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tốt hơn trong thời gian tới.

Quang Minh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image