image banner
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi bồi sông Con, xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ
Xem tại đây