image banner

image advertisement image advertisement

Tổng số: 548
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
428/QĐ-UBND 08/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 151
Tải về 13
2308/QĐ-UBND 01/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000)
Lượt xem: 190
Tải về 12
1881/QĐ-UBND 30/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm di tích hang Hỏa Tiễn tại phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai
Lượt xem: 78
Tải về 3
369/QĐ-UBND 29/06/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mã loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Lộc
Lượt xem: 72
Tải về 9
358/QĐ-UBND 26/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Cửa Lò
Lượt xem: 82
Tải về 3
1674/QĐ-UBND 13/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa cộng động Hoa Tiến, xã Châu tiến, huyện Quỳ châu
Lượt xem: 67
Tải về 3
330/QĐ-UBND 12/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Thành
Lượt xem: 91
Tải về 4
322/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 84
Tải về 3
326/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 97
Tải về 6
1535/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 4633/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 215
Tải về 15
12345678910...