image banner

image advertisement image advertisement

Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
608/KH-UBND 18/08/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 62
Tải về 0
598/KH-UBND 16/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 73
Tải về 2
2485/QĐ-UBND 11/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 264
Tải về 5
577/KH-UBND 02/08/2023 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2023
Lượt xem: 62
Tải về 0
2252/QĐ-UBND 27/07/2023 Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2030
Lượt xem: 33
Tải về 1
2179/QĐ-UBND 24/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2023 -2024
Lượt xem: 66
Tải về 2
19/CT-UBND 18/07/2023 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 127
Tải về 2
2102/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 57
Tải về 2
84/QĐ-UBND 06/06/2023 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
Lượt xem: 65
Tải về 0
83/QĐ-UBND 02/06/2023 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi vịt theo công nghệ chuồng kín lạnh kết hợp nuôi trồng thuỷ sản và trồng rau hữu cơ tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu
Lượt xem: 56
Tải về 0
12345