image banner
Dự kiến giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn tại Nhà máy nước Hòa Sơn thấp nhất là 7.600 đồng/m3

Sở Tài chính đang lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn tại Nhà máy nước Hòa Sơn (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ môi trường HQ sản xuất, cung ứng trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo Dự thảo, giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt cho các đối tượng hộ dân cư (kể cả nhà ở tập thể, sinh viên ở ký túc xá tập trung, người lao động thuê nhà để ở) được áp dụng như sau:

- Mức từ 1m3 - 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng) áp dụng với mức giá 7.600 đồng/m3

- Từ trên 10m3 - 20 m3 (hộ/tháng) áp dụng với mức giá 9.500 đồng/m3

- Từ trên 20 m3 – 30 m3 (hộ/tháng) áp dụng với mức giá 11.400 đồng/m3

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định đối với các trường hợp sau đây thì tùy theo mức sử dụng thực tế để tính giá tiêu thụ nước sạch:

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận) áp dụng mức giá: 9.500 đồng/m3.

Tổ chức cá nhân sản xuất vật chất áp dụng mức giá: 13.300 đồng/m3.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ áp dụng mức giá: 18.000 đồng/m3.

Mức giá trên đây đã bao gồm thuế VAT (chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thoát nước theo quy định)..  

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ môi trường HQ có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tiêu thụ nước sạch, thu tiền nước đúng giá cho từng nhóm khách hàng, thỏa thuận với khách hàng việc áp giá nước sạch trong trường hợp khách hàng thuộc các nhóm sử dụng nước cho sinh hoạt khác nhau nhưng dùng chung đồng hồ đảm bảo phù hợp quy định; kịp thời có biện pháp khắc phục tình trạng thất thoát nước và thất thu tiền nước. Hàng năm, chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ môi trường HQ có trách nhiệm lập hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 44/2021/TT-BTC.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Quyết định và tham gia góp ý tại đây.

T.H (tổng hợp)