image banner
Danh sách các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Thành phố Vinh

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh 700 giường

Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin - TP. Vinh

Điện thoại: 3.520.695

Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

Địa chỉ: Số 19 - Tôn Thất Tùng - TP. Vinh

Điện thoại: 3.844.721

Bệnh viện Y học dân tộc Nghệ An

Địa chỉ: Số 1- Tuệ Tĩnh – TP. Vinh

Điện thoại: 0917.110.833

Bệnh viện tâm thần Nghệ An

Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc – Xóm 15 – Nghi Phú – TP Vinh

Điện thoại: 3.517.716

Bệnh viện Ung bướu

Địa chỉ: Số 60 Tô Thất Tùng - TP. Vinh

Bệnh viện Nội tiết

Địa chỉ: Số 11 - Mai Hắc Đế - TP. Vinh

Điện thoại: 3.585.072

Bệnh viện Đa khoa Thái An

Địa chỉ: 167 Nguyễn Sinh Sắc - Phường Đội cung - TP Vinh

Điện thoại: 0914.447668

0913.046843

Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin – TP. Vinh

Điện thoại: 8.609.595

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Địa chỉ: Số 136 - Nguyễn Phong Sắc - TP. Vinh

Điện thoại: 3.569.888

Bệnh viện Đa khoa Thành An – Sài Gòn

Địa chỉ: 54 Lý Thường Kiệt – TP. Vinh

Điện thoại: 8.545.454

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Minh Hồng

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt - TP. Vinh

Bệnh viện Đa khoa Đông Âu

Địa chỉ: Xã Nghi Phú – TP. Vinh

Điện thoại: 3.515.575

Bệnh viện Đa khoa 115

Địa chỉ: Số 40 - Đại lộ Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh (500 giường

Địa chỉ: Xóm 23 – xã Nghi Phú – TP Vinh

Điện thoại: 8.606679

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh

Địa chỉ: Số 178 - Đường Trần Phú –TP Vinh

Bệnh viện Mắt Nghệ An

Địa chỉ: Số 11 - Mai Hắc Đế - P.Quán Bàu - TP Vinh

Điện thoại: 3.585.227

2. Huyện Kỳ Sơn

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xã Hữu Kiệm - huyện Kỳ Sơn

3. Huyện Tương Dương

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối Hoà Đông - Thị trấn Hoà Bình - huyện Tương Dương

4 Huyện Con Cuông

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam

Đc: Khối 1 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông

5. Huyện Anh Sơn

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối 6 - Thị trấn Anh Sơn - huyện Anh Sơn

6.. Huyện Tân Kỳ

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Thị trấn Lạt - huyện Tân Kỳ

7. Huyện Đô Lương

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xã Đà Sơn - huyện Đô Lương

8. Huyện Thanh Chương

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối 5 - Thị trấn Dùng - Thanh Chương

9. Huyện Nam Đàn

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xóm Mậu 4 - xã Kim Liên

10. Huyện Hưng Nguyên

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối 13 - Thị trấn Hưng Nguyên

11. Thị xã Cửa Lò

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối 3 - Phường Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò

12 Huyện Nghi Lộc

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xóm 8 - Nghi Thịnh – huyện Nghi Lộc

13. Huyện Diễn Châu

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xóm 7- Diễn Phúc- Diễn Châu

15. Huyện Yên Thành

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xã Tăng Thành - Yên Thành

16. Huyện Quỳnh Lưu

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu

Bệnh viện Phong Da liễu TW Quỳnh Lập

Địa chỉ: Xã Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu

17. Huyện Nghĩa Đàn

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc

Địa chỉ: Xã Nghĩa Bình - Nghĩa Đàn

18. Thị xã Thái Hòa

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối Đảo - Phường Long Sơn - Thị xã Thái Hòa

19. Huyện Quỳ Hợp

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối Hợp Tâm - Thị trấn Quỳ Hợp - Quỳ Hợp

20. Huyện Quỳ Châu

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Tân Lạc - Quỳ Châu

21. Huyện Quế Phong

Bệnh viện Đa khoa huyện

Địa chỉ: Khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Quế Phong

Nguồn: Sở Y tế (Tháng 8/2015)