image banner
Tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương trên địa bàn thành phố Vinh triển khai mô hình kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06

Sáng 08/6, Tổ kiểm tra, hướng dẫn theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh phối hợp UBND thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương trên địa bàn thành phố Vinh triển khai mô hình kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, Ban, các tổ chức – chính trị - xã hội; lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh.

 
Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Anh-tin-bai

 Đ/c Lương Thế Lộc – Trưởng phòng QLHC&TTXH, Công an tỉnh khai mạc hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đăng ký và xây dựng các mô hình điểm về thực hiện Đề án 06, dưới sự tham mưu chủ động của Công an tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 13/4/2023 về xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06. Trong đó, lựa chọn xây dựng 02 mô hình cấp huyện là thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa; 06 mô hình cấp phường, (05 phường thuộc thành phố Vinh và 01 phường thuộc thị xã Cửa Lò) để triển khai xây dựng mô hình đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình – Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh trao đổi về yêu cầu giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Anh-tin-bai

Đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn những nội dung liên quan đến việc làm sạch dữ liệu về BHXH

Theo đó, có 06 nhóm nhiệm vụ chính, với 13 tiêu chí và 50 nội dung cần thực hiện liên quan đến trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn của 14 Sở, ban, ngành cấp tỉnh và trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trực tiếp của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc diện thực hiện thí điểm.

Kế hoạch số 249/KH-UBND của UBND tỉnh đã xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, biện pháp và trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, địa phương, song có những chỉ tiêu khó thực hiện, cần phải có sự thống nhất, hướng dẫn cụ thể của các sở, ngành liên quan và sự tập trung chỉ đạo quyết liệt từ cấp huyện đến cấp xã.

Anh-tin-bai

 Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Anh-tin-bai

 Cán bộ phòng Tư pháp, UBND thành phố Vinh chia sẻ những kết quả đạt được và những vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành có liên quan đã hướng dẫn cho các đồng chí trong Tổ triển khai thực hiện Đề án 06, Tổ giúp việc Tổ triển khai thực hiện Đề án 06 UBND thành phố Vinh, các xã, phường và đặc biệt cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC kỹ năng, nghiệp vụ khi thực hiện các tiêu chí, nội dung thực hiện mô hình thí điểm. Đồng thời lắng nghe chia sẻ những bất cập, khó khăn của cơ sở để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện, góp phần hoàn thành tốt Kế hoạch số 249/KH-UBND của UBDN tỉnh.

PQ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image