Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0238.8653666  

 tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Đào Quang Thiền

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

0238.3561886

thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

3

Chu Hữu Bằng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0238.3844903

bangch@ubnd.nghean.gov.vn 

4

Phan Đức Sơn

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

 

02383837207

sonpd@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mai Thương

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0238.3844846

thuongntm@ubnd.nghean.gov.vn

6

Văn thư

 

0238.3844522