Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Văn phòng Tỉnh uỷ

Địa chỉ: số 26 - đường Trường Thi, thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Trọng Hoàng

Chánh Văn phòng

0913678669

2

Tôn Mạnh

Phó Chánh Văn phòng Thường trực

0912354321

3

Phan Thị Tuyết Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0978252552

4

Nguyễn Hồng Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0912922922

5

Nguyễn Sỹ Giang

Trưởng phòng Tài chính

0915532728

6

Hà Tuấn Khanh

Trưởng phòng Hành chính – tổ chức

0912411797

7

Trần Minh Thơ

Trưởng phòng Kinh tế

0985336468

8

Nguyễn Đắc Nam

Trưởng phòng Tổng hợp

0972558578

9

Phan Văn Sơn

Trưởng Phòng cơ yếu - CNTT

0989125332

10

Phan Văn Thắng

Trưởng phòng quản trị

0904030799

11

Phòng văn thư


0238.3.841708


Máy Fax


0383.3.843.315