image banner
Ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI

Ngày 04/11, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 633/TL-UBND về Thể lệ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương là một trong những giải thưởng ở lĩnh vực nghệ thuật có ý nghĩa tại Nghệ An được tổ chức 5 năm một lần. Giải thưởng được tổ chức nhằm lựa chọn, tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Qua đó, động viên các tác giả tiếp tục cống hiến, sáng tạo phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, tạo điều kiện quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật Nghệ An đến gần hơn với công chúng cả nước.

Thể lệ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương quy định rõ tác giả, nhóm tác được gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng: Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoặc qua đời khi đang thường trú tại Nghệ An có công trình, tác phẩm đã công bố trong giai đoạn xét giải; công dân Việt Nam không sinh sống tại Nghệ An nhưng có các công trình, tác phẩm về Nghệ An công bố trong giai đoạn xét giải.

Tác phẩm, công trình tham dự Giải thưởng phải là tác phẩm, công trình đã được các cơ quan tổ chức Văn hóa, Văn học Nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên công bố, xuất bản trong thời gian 05 năm (cụ thể từ ngày 01/12/2015 đến ngày 19/5/2020), đối với chuyên ngành văn học, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian tính theo thời gian nộp lưu chiểu; đối với tác phẩm nghệ thuật, sân khấu tính theo thời gian trưng bày, công diễn, phát sóng, phát hình.

Tác phẩm, công trình tham gia Giải thưởng không vi phạm về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố, xuất bản. Hội đồng Giải thưởng không chịu trách nhiệm đối với những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan trong quá trình xét và trao giải thưởng. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng và các quy định của pháp luật có liên quan. Nếu Hội đồng Giải thưởng phát hiện tác giả thiếu trung thực trong quá trình tham gia xét giải thì tác giả sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự hoặc bị hủy bỏ kết quả (đồng thời thu hồi Bằng khen và tiền thưởng sau khi đã được trao giải thưởng).

Các tác giả, nhóm tác giả không được sử dụng lại các tác phẩm cũ trong các tập sách đã công bố hoặc trùng lặp, sao chép bố cục, nội dung tác phẩm của tác giả trước đây đã công bố và trao giải thưởng tại các đợt xét giải Hồ Xuân Hương trước. Những tác phẩm, công trình đã được tặng giải trong nước hoặc quốc tế được gửi tham dự xét tặng Giải thưởng. Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được gửi tác phẩm, công trình tham dự Giải 01 chuyên ngành. Các tác phẩm dự xét Giải thưởng sẽ được lưu lại tại Hội đồng xét Giải, chỉ trả lại bản gốc cho các tác phẩm mỹ thuật.

Thể lệ cũng quy định cụ thể hồ sơ đề nghị xét tặng; quy cách về tác phẩm theo chuyên ngành tham gia xét tặng Giải thưởng; việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng.

Về cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức trao các giải A, B, C và Khuyến khích theo từng chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành được xét tặng không quá 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.

Tác giả/đồng tác giả có tác phẩm, công trình đạt giải A, B, C, Khuyến khích được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm, công trình tham gia xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương tính từ ngày ban hành Thể lệ cho đến hết ngày 30/11/2021. Địa điểm nhận tác phẩm: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An – Số 6, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, Nghệ An.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image