Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3844859

trungnd@ubnd.nghean.gov.vn

2

Lê Hồng Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

0238.3840428

vinhlh@ubnd.nghean.gov.vn

3

Bùi Thanh An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3561344

anbt@ubnd.nghean.gov.vn

4

Bùi Đình Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3601170

longbd@ubnd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Văn Đệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3561344

denv@ubnd.nghean.gov.vn