Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 2 - Đường Phan Đăng Lưu - Tp.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 02383.849.369
Email: ubmttq@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại
Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Võ Thị Minh Sinh

Chủ tịch

0912.136.699

sinhvtm@ubmttq.nghean.gov.vn

2

Lê Văn Ngọc

Phó Chủ tịch thường trực

0949.516.789

ngoclv@ubmttq.nghean.gov.vn

3

Trần Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch

0949.517.678

huongttt@ubmttq.nghean.gov.vn

4

Trương Thiết Hùng

Phó Chủ tịch

0912.497.799

hungtt@ubmttq.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Đức Thành

Phó Chủ tịch

0913.643.678

thanhnd@ubmttq.nghean.gov.vn

6

Hồ Hồng Tuyến

Chánh Văn phòng

0912.921.516

tuyenhh@ubmttq.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Văn Tào

Trưởng Ban phong trào

0915.232.452

taonv@ubmttq.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng ban Tổ chức -Tuyên giáo

0838.180.999

 

dungnt@ubmttq.nghean.gov.vn

 

9

Trần Văn Lâm

Trưởng ban Dân chủ-Pháp luật

0914.927.136

lamtv@ubmttq.nghean.gov.vn