image banner
Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục

Các vị trí công tác về tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ…thực hiện định kỳ chuyển đổi từ 03 năm đến 05 năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương.

Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi cụ thể như sau:

Vị trí công tác quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị gồm: Phân bổ ngân sách; kế toán; mua sắm công; thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí.

Vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc về GD&ĐT gồm: Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo các đề án của Chính phủ; thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu…

Vị trí công tác về tổ chức cán bộ gồm: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức; tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 14/2/2022.

Lan Phương

Nguồn: Chinhphu.vn(19/1/2022)