image banner
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025


Anh-tin-bai

Đ/c Thái Thanh Quý

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Thông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Hồng Vinh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Thanh An

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Đức Cường

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Ngọc Kim Nam

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Anh-tin-bai

Đ/c Võ Thị Minh Sinh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Đức Đồng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Nam Đình

Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Anh-tin-bai

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Hồ Lê Ngọc

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Anh-tin-bai

Đại tá Phan Đại Nghĩa

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Anh-tin-bai

Phạm Trọng Hoàng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Bùi Đình Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Như Khôi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Thái Thị An Chung

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Võ Văn Dũng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Đình Lý

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

Anh-tin-bai

Đ/c Thái Văn Thành

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Bá Hùng

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Anh-tin-bai

Đ/c Dương Đình Chỉnh

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Trường Giang

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Xuân Đức

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Phú Hiền

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

Anh-tin-bai

Đ/c Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Thị Thu Trang

Giám đốc Sở Tư pháp

Anh-tin-bai

Đ/c Tôn Thiện Phương

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Ngọc Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Văn Giáp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng

Bí thư Huyện ủy Anh Sơn

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Thị Hoài Chung

Bí thư Huyện ủy Yên Thành

Anh-tin-bai

Đ/c Phùng Thành Vinh 

Giám đốc Sở NN&PTNT


 

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Hồng Quang

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Thanh Bảo

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Quốc Việt

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Anh-tin-bai

Đ/c Trương Minh Cương

Bí thư Huyện ủy Quế Phong

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hải Dương

Bí thư Huyện ủy Thanh Chương

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Trường Giang

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Hải

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giám đốc Sở Y tế

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Thị Hoan

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Hòe

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Đình Hùng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Viết Hưng

Giám đốc Sở Nội vụ

Anh-tin-bai

Đ/c Chu Thế Huyền

Chánh Thanh tra tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Kha Văn Tám

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Sơn

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Trịnh Thanh Hải

Giám đốc Sở Tài chính

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Thị Hồng Toan

Bí thư Thị ủy Cửa Lò

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Thơm

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Tiến Trị

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Quang Tùng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Tuấn Vinh

Bí thư Thị ủy Thái Hòa

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Duy Đông

 Bí thư Huyện ủy Đô Lương