image banner
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

 

Anh-tin-bai

Đ/c Thái Thanh Quý 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Thông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Phó Bí thư Tỉnh ủy

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

 

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Hồng Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Đức Cường

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Ngọc Kim Nam

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Thành An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đại tá Phan Đại Nghĩa

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Võ Thị Minh Sinh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Nam Đình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi

Bí thư  Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Anh-tin-bai

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng

Giám đốc Công an tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Đức Đồng

Bí thư Thành uỷ Vinh

 

Anh-tin-bai

Đ/c Hồ Lê Ngọc

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Trọng Hoàng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy