Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Tỉnh đoàn

Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Email: tinhdoannghean@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại
Cơ quan


Hộp thư công vụ

1

Lê Văn Lương

Bí Thư

0916.957.658

luong5d@gmail.com

2

Chu Đức Thái

Phó Bí thư Thường trực

0918.444.263
0989.622.103

thainghean.cd@gmail.com

3

Phạm Văn Toàn

Phó Bí thư

0912.483.366

toan278@gmail.com

4

Thái Minh Sỹ

Phó Bí thư

0913.334.915

0982.155.757

minhsy@gmail.com

5

Nguyễn Hồ Phước

Chánh Văn phòng

0982.155.757

hophuoc@gmail.com

6

Nguyễn Thị Vân

Văn thư

0984.926.567

nguyenvan@gmail.com