image banner

Nỗ lực phấn đấu, tiếp tục xây dựng xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu đạt Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Cổng TTĐT Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Hữu – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu để hiểu thêm về quá trình xã nhà phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu Trần Đức Hữu

P.V: Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân xã Quỳnh Hậu. Thưa ông những thành tựu nổi bật sau hơn 07 năm Quỳnh Hậu chung tay xây dựng NTM  nâng cao là gì?

Chủ tịch UBND xã Trần Đức Hữu: Năm 2014, xã Quỳnh Hậu được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong 7 năm xây dựng NTM nâng cao, đến nay, Quỳnh Hậu là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND xã Quỳnh Hậu được xây dựng khang trang

Qua 7 năm xây dựng NTM nâng cao, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, điện, đường, trường, trạm, công trình nước sạch, trụ sở làm việc, nhà văn hóa được nâng cấp, xây mới, nhất là đường giao thông được bê tông hóa đạt 100%. Các công trình mương máng, thủy lợi được nâng cấp, mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư; nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở khang trang, sạch đẹp... từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm, cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi mang lại giá trị kinh tế cao; các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi vào sản xuất. Dịch vụ, ngành nghề phát triển, 02 làng nghề miến Phú Thành và mộc Thượng Hùng phát triển khá, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.

Trong 7 năm đã thu hút đầu tư xây dựng các công trình trường Mầm non, Tiểu học, THCS, nhà làm việc 2 tầng UBND xã, kênh tiêu Phú Sỹ, xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa xóm 2, xóm 3, hệ thống mương máng, xây dựng thêm mới 5 trạm điện tại khu vực Đông Tâm, Phú Thành, Thượng Hùng và Ái Quốc... Tổng vốn đầu tư nâng cao chất lượng xây dựng NTM là hơn 250 tỷ đồng.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo thu được nhiều kết quả tích cực. Các thiết chế văn hóa thông tin đạt chuẩn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,4%; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày được nâng lên.

Công tác giáo dục ngày được quan tâm, tạo ý thức toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục. Chất lượng giáo dục của xã đứng tốp đầu của huyện; phát huy và giữ vững ba trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Tiểu học, trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì hiệu quả, hàng năm thực hiện tốt xã hội hóa để trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục. Các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả; dân chủ cơ sở được phát huy, nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, quyền làm chủ được nâng cao, an ninh được giữ vững.

Với việc phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, toàn diện, xã Quỳnh Hậu đã về đích xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021, sớm hơn hai năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

P.V: Bài học sâu sắc nào được rút ra từ sự thành công của xã trong xây dựng NTM nâng cao, thưa ông?

Chủ tịch UBND xã Trần Đức Hữu: Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu. Chúng tôi xác định xây dựng NTM là một quá trình, không phải là đích đến nên Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Chương trình trọng tâm “Phát huy nội lực, tích cực thu hút đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025”. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá các tiêu chí, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quỳnh Hậu đã mạnh dạn đăng ký về đích vào năm 2021 và được UBND huyện thống nhất.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, Đảng ủy xã Quỳnh Hậu ban hành Chương trình số 03-CTr/ĐU, trọng tâm là phát huy tốt nội lực, tích cực thu hút đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025. UBND xã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/02/2021 về thực hiện Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2023 để triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời ban hành các Quyết định thành lập Ban quản lý, ban phát triển xây dựng Chương trình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các xóm.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, các chủ trương được triển khai đồng bộ, xã đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vào cuộc một cách quyết liệt. Các chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ được quán triệt trong cán bộ, đảng viên và đến tận người dân nhằm phát huy tinh thần làm chủ, sáng tạo của nhân dân với phương châm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, vận dụng mọi nguồn lực xây dựng NTM nâng cao. Tất cả mọi chủ trương, kế hoạch đều phải được thảo luận dân chủ công khai và xin ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước khi triển khai thực hiện. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, sự đoàn kết thống nhất cao của toàn thể nhân dân, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời.

Phong trào xây dựng NTM nâng cao đã trở thành phong trào thi đua và lan tỏa trên địa bàn toàn xã. Đồng thời, xã cũng đã làm tốt việc tranh thủ sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của con em Quỳnh Hậu đang công tác và sinh sống khắp mọi miền đất nước, sự chung tay xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, mọi nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp đều được công khai minh bạch và sử dụng có hiệu quả đã tạo dựng nên một diện mạo nông thôn xã Quỳnh Hậu phát triển giàu đẹp.

P.V: Thời gian tới Quỳnh Hậu sẽ làm gì để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thưa ông?

Chủ tịch UBND xã Trần Đức Hữu: Được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 đó là một niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ và Nhân dân xã Quỳnh Hậu, là động lực, nguồn động viên vô cùng to lớn để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thiện hơn và tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao vào sản xuất, tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, tưới tiêu, điện... phục vụ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; xây dựng thương hiệu và nhãn hàng sản phẩm làng nghề Miến Phú Thành, mộc Thượng Hùng Quỳnh Hậu.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Quỳnh Hậu được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn tiêu chí NTM nâng cao đã góp phần giúp nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn

Đồng thời, tăng tỷ trọng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ theo hướng ổn định bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thu hút và quản lý, sử dụng có hiệu quả các ngồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng; huy động mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế, các công trình phúc lợi, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt quản lý sử dụng đất, quy hoạch và bảo vệ quy hoạch đảm bảo theo kế hoạch được cấp trên phê duyệt, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng của đất. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa”, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá, gia đình học tập cộng đồng. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt chế độ chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em. Làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Chỉ đạo công tác y tế, chăm sóc sức khẻo cho nhân dân; phòng chống các loại dịch bệnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp xẩy ra, đảm bảo yên dân. Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý chỉ đạo điều hành của Chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận, các ban, ngành đoàn thể, các chi bộ, sự hưởng ứng tích cực, đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quyết tâm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Kim Oanh (Thực hiện)