image banner

Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Chiều 23/3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện Diễn Châu.

Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến cuối năm 2022, huyện Diễn Châu có 36/36 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Từ kết quả của phong trào xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Diễn Châu có nhiều đổi thay vượt bậc. Hạ tầng kết nối vùng cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Diện mạo nông thôn huyện Diễn Châu có nhiều đổi thay. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế được đầu tư, cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, gần 99% người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên 60 triệu đồng/người, tăng 44,5 triệu đồng so với 2010; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 giảm còn 5,22%.

100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản của chương trình đều được thực hiện đúng Luật đầu tư công. Đến nay, huyện Diễn Châu không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng NTM.

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo

Anh-tin-bai

Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh bỏ phiếu xét công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Sau khi xem xét, thảo luận, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh tiến hành bỏ phiếu xét công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn NTM năm 2022. Kết quả, 100% thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh thống nhất công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn NTM.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng huyện Diễn Châu đã được các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh đồng ý công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022. Đồng thời yêu cầu huyện Diễn Châu chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung các văn bản liên quan đúng theo quy định chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn Trung ương vào thẩm định. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân như tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường cảnh quan... làm tiền đề để tiếp tục xây dựng huyện NTM nâng cao; thường xuyên phát động và duy trì phong trào xanh – sạch – đẹp trên tất cả địa bàn các xã nhằm tạo ra một sự thay đổi về cảnh quan môi trường nông thôn;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở, ngành tiếp tục phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ huyện Diễn Châu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để huyện Diễn Châu xứng đáng là đơn vị đạt chuẩn NTM và hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao. Ưu tiên hỗ trợ các nguồn lực, lồng ghép các chương trình do ngành phụ trách để đầu tư cho huyện Diễn Châu nâng cao các tiêu chí NTM.  

Kim Oanh