image banner
Vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê trong thời gian từ nay đến hết ngày 6/2/2023

Hôm nay 2/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã ký ban hành Công văn số 586/UBND.NN về việc vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê trong thời gian từ nay đến hết ngày 6/2/2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các công ty thủy điện vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê trong thời gian từ nay đến hết ngày 6/2/2023 vận hành như sau: Hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình không nhỏ hơn 150m3/s. Hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục không ít hơn 13 giờ/ngày với lưu lượng nhỏ hơn 150m3/s và đảm bảo tổng lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ. Hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

UBND tỉnh đề nghị Công ty thủy điện Bản Vẽ, Nhà máy thủy điện Khe Bố (Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam), Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê điều tiết lưu lượng xả với nhu cầu dùng nước nói trên, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh ở hạ du sông Cả.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, nếu có diễn biến bất thường cần điều chỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Công ty thủy điện nói trên, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đảm bảo an toàn, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Công ty thủy điện tính toán trên cơ sở nhu cầu dùng nước và điều kiện thực tế, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

PT (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image