image banner
Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 5/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến kết quả thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Từ sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã nghiên cứu, tiếp thu, trả lời 61/61 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 56 ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong; có 5 ý kiến, kiến nghị (với 04 ý kiến trước Kỳ họp thứ 4 và 01 ý kiến sau kỳ họp thứ 4), HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết (trong đó lĩnh vực kinh tế - ngân sách 03 ý kiến; lĩnh vực dân tộc 02 ý kiến).

Anh-tin-bai

Đ/c Cao Tiến Trung – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra

Đối với việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 9/12/2021, có 6 ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 được giao UBND tỉnh tiếp tục giải quyết. Qua thẩm tra của các Ban, có 4/6 ý kiến đồng tình.

Tại phiên họp, các Ban của HĐND tỉnh kiến nghị: Đối với các nội dung trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri đã được UBND tỉnh đề xuất nguồn vốn nhưng hiện nay chưa được bố trí, hoặc giao cho các sở, ngành, đơn vị cơ sở triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo ưu tiên bố trí vốn để giải quyết dứt điểm. Đối với những kiến nghị chưa giải quyết được do yếu tố khách quan, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan sớm trả lời để cử tri được rõ, tránh việc cử tri kiến nghị nhiều lần.

Anh-tin-bai

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII, trong 6 tháng đầu năm 2022, cử tri đánh giá cao việc HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức các kỳ họp bằng hình thức “Kỳ họp không giấy”; tăng cường giám sát đối với UBND tỉnh, tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong đời sống xã hội… Cử tri bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao về dự kiến chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, trong đó HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 23 báo cáo và 33 dự thảo Nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần phản ánh trung thực các kiến nghị của cử tri và nhân dân đến kỳ họp; mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân nêu tại các buổi tiếp xúc cử tri; tổ chức nhiều phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp về các vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri quan tâm.

Về hoạt động của UBND tỉnh, cử tri ghi nhận và đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả tích cực. Đó là, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, phát triển; đời sống an sinh xã hội được quan tâm, an ninh - quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kép “Vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Cử tri đồng tình với việc UBND tỉnh quan tâm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, đặc biệt là Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị đã phản ánh tại các kỳ họp trước của HĐND tỉnh. Nội dung trả lời cần nêu rõ lộ trình, thời gian giải quyết, tránh trả lời chung chung. Cử tri đề nghị UBND tỉnh tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận nội dung

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị cơ quan Mặt trận Tổ quốc khi tiếp nhận ý kiến của cử tri cần ghi rõ họ tên, địa chỉ để việc việc trả lời đến tận được với cử tri. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, hiện nay HĐND tỉnh đang xây dựng phần mềm để sàng lọc, phân loại ý kiến của cử tri để tránh những ý kiến của cử tri đã được giải quyết rồi nhưng vẫn được nêu lên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đối với ý kiến trả lời cử tri, của UBND tỉnh cần trả lời ngắn gọn, nêu đúng trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, UBND tỉnh cần đôn đốc các sở, ngành trả lời dứt điểm các kiến nghị của cử tri.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành kỳ họp

Cũng trong phiên họp sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã hoàn thành. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và các ngành trình kỳ họp; thống nhất mẫu báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp… Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp này.

Tại kỳ họp sẽ có những điểm mới gồm: Tại phiên thảo luận tổ, Kỳ họp này sẽ có 4 tổ tiến hành thảo luận thay vì 8 tổ như trước đây. Trước phần giải trình của các Giám đốc sở tại phiên chất vấn, sẽ có báo cáo kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp trước.

Để kỳ họp được tổ chức thành công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các nội dung của kỳ họp.

PT

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image