image banner
Thường trực HĐND tỉnh họp bàn nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2022

Chiều 27/10, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức phiên họp bàn nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm

Phiên họp đã cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2022; thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp. Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 dự kiến tổ chức trong thời gian 2,5 ngày, từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2022 tại thành phố Vinh.

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ trình kỳ họp xem xét 31 loại báo cáo, 21 dự thảo Nghị quyết. Trong đó, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 09 loại báo cáo, 05 dự thảo Nghị quyết; UBND tỉnh chuẩn bị và trình 19 loại báo cáo, 16 dự thảo Nghị quyết; các ngành liên quan chuẩn bị và trình 03 loại báo cáo.

So với danh mục 17 nghị quyết đã được Thường trực thống nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 9, UBND tỉnh đề nghị: Đưa ra khỏi Danh mục 03 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm; bổ sung 02 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm. Đó là dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về điều tiết 100% nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL 7C với Cảng nước sâu Cửa Lò; dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Điều 6 quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần % phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.

03 dự thảo Nghị quyết đề nghị đưa ra khỏi Danh mục các Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm, gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về một số chính sách cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng là tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ một lần kinh phí nhiên liệu cho tàu cá khai thác thủy sản, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Về Kế hoạch tiếp xúc cử tri, dự kiến Đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp diễn ra từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 22/11/2022; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 18/12/2022.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi và làm rõ việc đưa ra khỏi danh mục, bổ sung danh mục nghị quyết trình kỳ họp cuối năm

Tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh báo cáo, trao đổi thêm về việc đưa ra khỏi danh mục, bổ sung Danh mục Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm cũng như tiến độ xây dựng các Nghị quyết trình kỳ họp đến thời điểm này. Đồng thời, đề nghị trong các báo cáo trình tại kỳ họp, UBND tỉnh cần thống nhất mốc thời gian để chốt số liệu.

Về thời gian dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, do trùng với thời điểm các địa phương, khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, do đó đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét để sắp xếp, bố trí thời gian tiếp xúc phù hợp, có hiệu quả.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết cần tuân thủ quy định về xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật; chủ động chuẩn bị từ sớm để đảm bảo đúng quy trình và gửi tài liệu cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh sẽ ban hành văn bản trong đó quy định rõ thời hạn phải nộp hồ sơ để đảm bảo tiến độ và chất lượng thẩm tra dự thảo Nghị quyết, dự thảo Báo cáo.

Về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có Văn bản chỉ đạo trong việc linh hoạt về thời gian cũng như nội dung tiếp xúc cử tri bởi trùng vào thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Dân tộc.

Về báo cáo trình Kỳ họp cuối năm, đề nghị UBND tỉnh bổ sung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cần phải thống nhất mốc thời gian và số liệu trong các báo cáo.

Trong phiên họp chiều nay, các đại biểu cũng đã tập trung cho ý kiến vào nội dung dự kiến sẽ được chất vấn tại Kỳ họp cuối năm.

Phan Quỳnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image