image banner
Thực hiện đúng quy định, từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở TN&MT vào chiều 5/5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc

Ngành TN&MT đạt được nhiều kết quả nổi bật

 

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt cho biết: Toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Sở TN&MT đã tham mưu kịp thời và cụ thể hóa các quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh từ các quy định của pháp luật hiện hành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường; thực hiện và hoàn thành có chất lượng chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực ngành phụ trách. Cụ thể, ngành đã tham mưu ban hành 01 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực môi trường, 10 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 07 Quyết định của UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai và biển đảo.

Công tác cải cách hành chính đã được thực hiện quyết liệt. Sở trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục và bộ TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước, Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực khoáng sản... Trong đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường giảm 100 ngày so với quy định và bãi bỏ 03 thủ tục; về lĩnh vực khoáng sản giảm 323 ngày so với quy định và bãi bỏ 01 thủ tục; về lĩnh vực tài nguyên nước và biển đảo giảm 205 ngày so với quy định và bãi bỏ 10 thủ tục. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức được nâng lên; thủ tục đầu tư liên quan đến ngành đã được giải quyết tốt. Quan tâm và xử lý có hiệu quả các vướng mắc phát sinh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, vướng mắc của tổ chức, cá nhân và công tác quản lý tài nguyên môi trường ở cơ sở.

Sở đã kiểm tra xử lý dự án chậm tiến độ trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng sửa đổi, bổ sung bảng giá đất Khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam và sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2024; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cùng với đó, tích cực triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường, qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiến nghị thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm, hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Giám đốc Sở TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 – 2025 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường xây dựng theo hướng tự đảm chi thường xuyên. Đề xuất không sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có chức năng, nhiệm vụ về sự nghiệp khác nhau và độc lập.

Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện bố trí tăng kinh phí để thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Quan tâm tạo điều kiện bố trí tăng kinh phí sự nghiệp môi trường để Sở có thêm nguồn lực tập trung cho việc xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh…

Cần nâng cao việc sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả gắn với số hóa trong công tác quản lý

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận các nội dung gồm: Phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó phải đảm bảo an toàn về môi trường. Đồng thời, rà soát đủ quỹ đất trong các cụm công nghiệp; quản lý trữ lượng khai thác khoáng sản; tập trung giải quyết kịp thời, nhanh gọn thủ tục hành chính của ngành đối với các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật...

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành TN&MT trong thời gian qua, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, nổi bật là ngành đã chủ động nắm bắt, tham mưu UBND tỉnh thay đổi một số quyết định nhằm tháo gỡ những vướng mắc về đất đai. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục quan tâm, rà soát tham mưu ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản; tăng cường công tác cải cách hành chính, quan tâm quản lý mỏ khoáng sản; quản lý chặt chẽ, nâng cao việc sử dụng nguồn tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả gắn với số hóa quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản...

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu

Nhấn mạnh tầm quan trọng về vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị Sở TN&MT cần nâng cao chất lượng đảng viên, tập trung vào giáo dục bồi dưỡng tư tưởng đạo đức phẩm chất của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. Đảng bộ Sở TN&MT cần thực hiện nghiêm chủ trương, tăng cường đổi mới về chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành, giải quyết được các vấn đề thực tiễn để đạt được mục tiêu đề ra; rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất, đạo đức, đặc biệt là đối với cán bộ trẻ để tham mưu cho tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực của ngành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đề ra.

Thực hiện đúng quy định từng bước số hóa trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: TN&MT là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ghi nhận và điểm lại một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua, theo Chủ tịch UBND tỉnh, ngành TN&MT đã quan tâm công tác quy hoạch của ngành, của tỉnh; thực hiện công tác thẩm định rõ nội dung, kịp thời về thời gian, đảm bảo chất lượng về phê duyệt cấp phép chủ trương đầu tư các dự án liên quan đất đai, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TN&MT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao; từng bước chấn chỉnh các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, nhất là đất đai, môi trường...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đó là, việc xử lý một số thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp và người dân còn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu; công tác tham mưu một số quyết định chưa phù hợp, ảnh hưởng tiến độ xử lý công việc chung; một số vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, triệt để trong lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, môi trường; chưa xử lý dứt điểm các vấn đề về ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành TN&MT quan tâm công tác xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực của ngành, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thiện quy hoạch đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường đã ban hành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với thực tế và các quy định mới. Tiếp tục quan tâm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường; quan tâm đến vấn đề xử lý các khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Trước 15/6, hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất năm 2022 của tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 7...

Liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, cần thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả; giải quyết nhu cầu đất đai cho các cơ sở tôn giáo; thực hiện sớm việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; từng bước số hóa, có cơ sở đẩy nhanh thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các địa phương, tham mưu phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho các địa phương.

Về lĩnh vực khoáng sản, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước, rà soát các khu khoáng sản đủ điều kiện để tích hợp với quy hoạch tỉnh; sớm xây dựng đề án giảm sát các mỏ khoáng sản chặt chẽ, ứng dụng công nghệ thông tin, có hệ thống truyền dữ liệu trực tiếp từ khu vực mỏ để giám sát, yêu cầu các mỏ thực hiện nghiêm túc, cung cấp đầy đủ trữ lượng khai thác tránh tình trạng thất thoát tài nguyên, thất thu thuế...; triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo công khai, minh bạch.

Về lĩnh vực môi trường, cần thực hiện nghiêm quan điểm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; đôn đốc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; quan tâm kiểm soát chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát công tác xử lý chất thải rắn, chất thải nguy cơ cao, gây nguy hại cho môi trường; không chấp thuận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa; tập trung xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường, tồn lưu hóa chất. 

Về lĩnh vực tài nguyên nước, quan tâm tham mưu UBND tỉnh danh mục nguồn tài nguyên nước, thực hiện cắm mốc giới bảo vệ, kiểm tra giám sát môi trường nguồn nước và môi trường biển; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo về bền vững kinh tế biển. Liên quan đến lĩnh vực đo đạc bản đồ, cần thực hiện đúng quy định phù hợp với thực tế của tỉnh.

Ngành TN&MT cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính; tạo sự chuyển biến về cải cách hành chính trong đơn vị; chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí tại đơn vị.

Trả lời cụ thể các kiến nghị của Sở TN&MT, trong đó đối với đề xuất không sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trên tinh thần chung là ủng hộ chủ trương, giao cho Sở TN&MT phối hợp với các sở liên quan rà soát kỹ các cơ sở pháp lý báo cáo Ban Cán sự đảng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kim Oanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image