image banner
Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”

Ngày 10/6, tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh/thành phố trong cả nước.

Tham dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Lễ (ảnh Giáo dục thời đại)

Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập cho các giai đoạn 2005 – 2010,  2012 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2030. Việc triển khai các Đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy còn những hạn chế, rào cản xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đúng mức. Các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chưa đa dạng, phong phú, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn. Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế...

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, tác động và lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, cần triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời

Anh-tin-bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu (ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu.

Phát huy truyền thống của dân tộc và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bám sát xu thế thời đại như UNESCO đã đề xướng "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"; những năm qua, sự nghiệp "trồng người" đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả nước.

Nền giáo dục nước ta đã có những chuyển biến quan trọng; mạng lưới giáo dục được mở rộng trên khắp mọi miền đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người; nhiều điểm yếu về giáo dục đã được khắc phục; có nhiều loại hình đào tạo phong phú, đa dạng, phù hợp, mang lại cơ hội học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tựu mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cùng với đó, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay.

Thủ tướng đề nghị, cần huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp cả về nguồn lực, về vật chất, ý chí và quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, ứng dụng công nghệ đào tạo mở, từ xa, xây dựng thành phố học tập; tiếp thu và phát triển những kiến thức mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đang là xu thế của thế giới.

Nghệ An hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Anh-tin-bai
Đ/c Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

Phát biểu hướng ứng tại lễ phát động, đồng chí Đoàn Hồng Vũ -  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã nêu bật những kết quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập và triển khai phong trào “Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục”. Nhờ đó, số người trong độ tuổi 15- 35 biết chữ đạt tỷ lệ 99,7%; 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2... Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng nghề trong lực lượng lao động được quan tâm, 76% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng; tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn ngày càng tăng; lao động qua đào tạo của tỉnh cuối năm 2022 đạt 67,7%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 27,4%...

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030” và các chương trình của Thủ tướng Chính phủ về: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; xây dựng mô hình công dân học tập; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp... Bên cạnh đó, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức công tác xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số và công nghệ thông tin trong tất cả các đối tượng thuộc phạm vi địa phương, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, dòng họ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt giải pháp huy động các nguồn lực (Ngân sách nhà nước, xã hội hóa), sự đóng góp của tổ chức, cá nhân về công sức, trí tuệ, vật chất… để xây dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Anh-tin-bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" (ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động cam kết hưởng ứng Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phan Quỳnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image