image banner
Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Sáng 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh tại điểm cầu UBND tỉnh

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo hệ thống chính trị cùng với nhân dân vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, có 22/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; thu ngân sách vượt dự toán; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì, thích ứng với diễn biến của dịch bệnh; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả tốt.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tiếp tục ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng kết nạp đảng viên mới; đến ngày 18/12/2021, toàn tỉnh kết nạp được 4.028 đảng viên, đạt 89,51%, tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 10.293 đảng viên.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền, các ngành quan tâm thực hiện tốt, nhiều bức xúc của người dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.553 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kết quả chuyển 134 đơn đến các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời, hướng dẫn và trả lời công dân 251 đơn, lưu 1.168 đơn.

Cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. Năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.900 lượt tổ chức đảng và 3.250 lượt đảng viên...

Tuy nhiên, việc triển khai một số chương trình, đề án trọng tâm chưa bảo đảm tiến độ kế hoạch; 6/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt mục tiêu đề ra. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải tăng trưởng thấp. Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 có lúc, có nơi còn lúng túng. Một số bộ phận người lao động thiếu việc làm, đời sống khó khăn. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, liên kết phát triển du lịch phải tạm ngừng.

Công tác học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao. Chất lượng, số lượng kết nạp đảng viên ở một số địa phương không đạt chỉ tiêu đề ra. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá một cách cụ thể những kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2021; các vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022.

Chỉ ra một số điểm sáng trong năm 2021, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm tăng tốc để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, tuy nhiên diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Trong đó, tiếp tục phát huy kết quả năm 2021, thực hiện tốt tinh thần đoàn kết thống nhất và đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo trọng tâm, trọng điểm, chuyên đề; công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, dân vận phải đổi mới, công tác nội chính cần đeo bám các vụ việc phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm...

Các đơn vị, địa phương quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, rà soát lại, xây dựng phương án phù hợp với từng bối cảnh; Bí thư Đảng bộ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan diện rộng trên địa bàn mình; tăng cường kiểm soát công dân từ các tỉnh, thành về địa phương, khi có dấu hiệu cần xét nghiệm ngay, khuyến khích công dân xét nghiệm thường xuyên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò Tổ COVID cộng đồng... Trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, cần hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người để người dân có cái Tết an lành, hạnh phúc và an toàn.

Anh-tin-bai

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2021

Kim Oanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image