image banner
Xử lý nghiêm các công trình không đảm bảo ban toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/1, UBND tỉnh ban hành Công văn 476/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn số 5974/BXD-GĐ ngày 29/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo ban toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 có hiệu lực, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung, tăng cường đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an hướng dẫn để tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất xem xét, bổ sung, sửa đổi các giải pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (nếu có).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình cam kết thực hiện việc khắc phục các tồn tại. Quá trình khắc phục cần đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan. Cùng với đó, kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và thông báo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu, công năng công trình, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường PCCC cho phù hợp với quy định hiện hành. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nhà ở, chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị để từng bước đảm bảo quy định về PCCC.

Đối với các công trình vi phạm quy định về PCCC đã đưa vào sử dụng sau thời điểm Luật PCCC có hiệu lực

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng, PCCC. Đồng thời, yêu cầu các chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức thực hiện việc khắc phục các tồn tại theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật về xây dựng, PCCC để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình trong quá trình khai thác sử dụng.

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện phối hợp với Công an tỉnh rà soát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các trường hợp công trình có tồn tại, vi phạm đến trật tự xây dựng. Trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh hoặc HĐND tỉnh để được xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện theo thẩm quyền thẩm định thiết kế tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Trong trường hợp công trình chuyển đổi công năng thì phải thực hiện việc điều chỉnh thiết kế xây dựng, thiết kế PCCC theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về PCCC và các pháp luật có liên quan; yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc bảo trì công trình, bảo trì hệ thống, thiết bị PCCC theo đúng quy định, đặc biệt đối với các công trình đã đưa vào khai thác sử dụng lâu năm nhằm đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành và an toàn phòng, chống cháy nổ cho công trình.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn những nội dung mới tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định.

T.H (tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image