image banner
Ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 438/UBND-VX ngày 19/1 về việc triển khai thực hiện Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Theo đó, để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, duy trì ổn định, phát triển thị trường lao động an toàn, bền vững, hội nhập trong thời gian tới và đặc biệt là tập trung chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án số 14-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 25/01/2022 về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 240/KH- UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, các đơn vị dịch vụ việc làm đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, bảo đảm cung ứng lao động kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc tuyển dụng, sử dụng lao động; tình hình cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp; chủ động các biện pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt trong dịp Tết. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các biện pháp ổn định quan hệ lao động; hỗ trợ các bên đối thoại, giải quyết các vấn đề quan hệ lao động phát sinh. Thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã nắm tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, đời sống người lao động, việc đi lại của người lao động trong dịp Tết để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng, tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về bảo đảm duy trì việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời nắm bắt tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể; chăm lo đời sống và an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và trong thời gian tới.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, bảo đảm cung ứng lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt quan tâm đối với người lao động mất việc làm hoặc có việc làm không ổn định trở về từ các tỉnh phía Nam, phía Bắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được tiếp cận tìm kiếm việc làm tại địa phương và xuất khẩu lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tích cực, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt trong dịp Tết.

PT (tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image