image banner
Cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi, đá vôi hóa tại khu vực Thung Cồn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp

Ngày 7/6, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 3761/TB-STNMT.KS về việc tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò mỏ đá vôi, đá vôi hóa tại khu vực Thung Cồn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin thăm dò mỏ đá vôi, đá vôi hóa khu vực Thung Cồn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp của Công ty TNHH Quỳ Hợp Marble, Sở TN&MT có Thông báo số 2914/TB-STNMT.KS ngày 05/5/2023 công khai tổ chức xin thăm dò tại trụ sở cơ quan Sở TN&MT và đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu đăng tải công khai. Đến nay đã hết thời hạn thông báo (30 ngày) theo quy định, chỉ có Công ty TNHH Quỳ Hợp Marble nộp hồ sơ xin thăm dò khoáng sản khu vực Thung Cồn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Sau khi xem xét hồ sơ xin thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Quỳ Hợp Marble, Sở TN&MT thông báo hồ sơ xin thăm dò của Công ty đủ điều kiện để Sở TN&MT phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Sở TN&MT công khai tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, như sau: Tổ chức được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH Quỳ Hợp Marble (có trụ sở tại khối 17 thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); Chủng loại khoáng sản xin thăm dò: Đá vôi, đá vôi hóa. Khu vực xin thăm dò: Khu vực Thung Cồn, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image