image banner
Thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn an ninh thông tin mạng tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 17/4 về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn an toàn thông tin (ATTT) mạng tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh do ông Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng và 35 cán bộ, chuyên viên của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh là thành viên.

Đội cứu sự cố ATTT mạng tỉnh có chức năng triển khai các hoạt động, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các đe dọa, rủi ro, các lỗ hổng, điểm yếu và các sự cố đối với các hệ thống, cơ sở hạ tầng thông tin và không gian mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh.

Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục sự cố thuộc phạm vi hoạt động được giao; thực hiện điều tra, phân tích các hoạt động ATTT mạng liên quan đến tình huống, sự cố ATTT mạng nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiệt hại. Đồng thời, triển khai các quy trình ứng cứu sự cố ATTT theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và kế hoạch ứng phó sự cố ATTT mạng tương ứng đã được phê duyệt. Chủ trì hoặc tham gia đề xuất xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố ATTT mạng thuộc phạm vi hoạt động; tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập năng lực và phát triển nhân lực, đội ứng cứu sự cố; tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan điều phối Quốc gia về ứng cứu sự cố (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Bên cạnh đó, chia sẻ thông tin nguy cơ và sự cố, công tác ứng cứu sự cố, đảm bảo ATTT mạng và nâng cao năng lực chuyên môn về ATTT ứng cứu sự cố cho các thành viên từ cơ quan điều phối quốc gia. Xây dựng kế hoạch hàng năm và duy trì hoạt động liên tục của Đội ứng cứu sự cố; định kỳ xem xét các nguy cơ có thể làm gián đoạn hoạt động của Đội ứng cứu sự cố do thiếu nguồn lực, thiếu nhân sự chính, do chuyển giao công việc, hạ tầng kỹ thuật không đủ đáp ứng hoặc do thiếu kinh phí… Đội ứng cứu sự cố phải đảm bảo xây dựng, duy trì và tuân thủ các quy tắc, quy định tối thiểu bao gồm; quy định truyền thông, quy định ATTT, quy định đối với lỗi do con người.

Đội ứng cứu sự cố gồm 01 Đội trưởng và 02 Đội phó. Các thành viên chuyên trách ATTT gồm các vị trí sau: Ứng cứu sự cố ATTT; phân tích/giám sát ATTT; an toàn cơ sở hạ tầng; điều tra số; tiếp nhận và phân loại sự cố ATTT) và các thành viên hỗ trợ (quản trị cơ sở dữ liệu; quản trị hệ thống/mạng).

Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đội. Trong quá trình hoạt động, Đội trưởng được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác của Đội. Các thành viên Đội ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tuân thủ sự phân công của Đội trưởng. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Đội ứng cứu sự cố, đồng thời được phép thuê chuyên gia đủ năng lực tham gia Đội ứng cứu sự cố trong trường hợp cần thiết (theo đề xuất của lãnh đạo Đội ứng cứu sự cố).

T.H (tổng hợp)