image banner

Từ năm 2019 đến nay, phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đã được triển khai ứng dụng hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay để đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, các giao dịch thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp chỉ thực hiện duy nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia, vì vậy, Công an tỉnh dừng sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú từ ngày 16/5/2022.

 • Chương trình IT Today Nghệ An
 • Rác thải điện tử - mối nguy mới cho tương lai
  Rác thải điện tử - mối nguy mới cho tương lai
 • Học lập trình sớm – lựa chọn mới của các công dân số
  Học lập trình sớm – lựa chọn mới của các công dân số
 • Chương trình Itoday số 1/2022: Cuộc sống Số: Thanh toán không tiền mặt đang trở thành thói quen mới
 • HACKER 4.0 | Tập 4: Lời Tự Thú
 • HACKER 4.0 | Tập 3: Một Vụ Tống Tiền
 • HACKER 4.0 | Tập 2: Sự Cảnh Giác Cần Thiết
 • HACKER 4.0 | Tập 1: Cú Click
 • Chương trình Itoday số 14: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
  Chương trình Itoday số 14: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
1