image banner
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND ngày 10/10 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tiếp tục đưa Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả, bảo đảm thiết thực trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để từ đó nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh và các địa phương khác trên cả nước, tổng kết rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp mang tính hiệu quả trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị điểm với những nội dung đã xác định, phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thực chất, toàn diện, đúng mục đích và đảm bảo, tiết kiệm, hiệu quả, tiến độ đề ra, phù hợp với tình hình thực tế. Thông qua công tác tổ chức, nhằm không ngừng tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chức năng, các đơn vị địa phương, tích cực phối hợp tổ chức sự kiện gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh chọn xã Thượng Sơn, huyện Đô lương là đơn vị cấp xã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng chương trình, kịch bản và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động, tọa đàm trao đổi, chia sẻ các mô hình hay, các làm hiệu quả trong hưởng ứng tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với công tác xây dựng, thi hành bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam...

PT (Tổng hợp)

1 2 3 4 5  ...