image banner
Kết nối, kêu gọi vận động, thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, xây dựng quê hương, đất nước

Năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động và công dân Việt Nam trong và ngoài nước được triển khai tích cực với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Công tác giao lưu, trao đổi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Nghệ An nói riêng được thực hiện một cách có hiệu quả.

Trong năm, tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ Ngoại giao đăng cai và tổ chức thành công Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2022, qua đó giúp thanh niên, sinh viên Kiều bào được tìm hiểu, khám phá về lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng của Nghệ An và các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh Nghệ An; qua đó, tỉnh đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách liên quan người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh, thuận lợi khó khăn và kiến nghị đề xuất. Tổ chức 03 hội chợ việc làm cấp huyện, 30 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và hàng trăm phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện, thành phố, thị xã để tư vấn, hướng dẫn người lao động đăng ký làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài...

Tỉnh đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách của Nhà nước, đồng thời thông tin chính xác về năng lực hoạt động của các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đơn hàng, mức thu phí, thu nhập, điều kiện làm việc đối với từng thị trường, giúp cho người dân tiếp cận được thông tin chính thống từ các cơ quan quản lý Nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp số liệu Kiều bào Nghệ An tại địa phương và bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu Kiều bào Nghệ An nhằm nâng cao công tác quản lý người Nghệ An ở nước ngoài và thu hút nguồn lực Kiều bào Nghệ An về xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Triển khai các hình thức thông tin, giáo dục định hướng và khuyến cáo người lao động trước khi ra nước ngoài để có đầy đủ thông tin về quy định của pháp luật, phong tục tập quán nước đến, góp phần tuyên truyền đến người dân trong việc nâng cao nhận thức, phòng ngừa hoạt động xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài. 

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, ngày pháp luật, phóng sự truyền hình, tập san pháp luật và đời sống của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, báo Nghệ An, báo pháp luật và đời sống, biên soạn tài liệu, viết các tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử... Thường xuyên đăng tải các nội dung về phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài trên website của các Sở, ban, ngành, các địa phương. Sao gửi lãnh đạo các Hội đồng hương ở nước ngoài như: Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Lào, Thái Lan, Đức... về các văn bản, chính sách pháp luật, tập trung các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng... cũng như chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh đầu tư, kinh doanh; các Điều ước quốc tế liên quan, xuất khẩu lao động...

Thông qua các cuộc tiếp xã giao, làm việc với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế để tranh thủ và lồng ghép các nội dung về người Nghệ An ở nước ngoài để có phương hướng, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Hàng năm, xuất bản 02 số Bản tin đối ngoại Nghệ An và 03 số Bản tin đối ngoại nhân dân bằng song ngữ Việt Anh, trong đó có các bài viết về các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân ở Trung ương và tỉnh cũng như các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài gửi tới Hội đồng hương Nghệ An tại các nước. 

Tuy nhiên, hiện nay, việc tuyên truyền, pháp luật chỉ mới hướng đến công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước sinh sống, mà chưa thực hiện sâu rộng đến đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số. Các chủ trương của Đảng và Nhà nước còn ít được dịch ra các thứ tiếng nước ngoài phổ biến, nên còn gặp khó khăn khi chuyển tải cho người Việt Nam ở nước ngoài. 

UBND tỉnh kiến nghị Bộ Ngoại giao và các Bộ, ban ngành liên quan thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về công tác hộ tịch, nuôi con nuôi, quốc tịch...  Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào làm việc với các Hội, Đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tại các quốc gia với sự tham gia của các địa phương như Nghệ An để tăng cường các hoạt động như trao đổi công nghệ mới, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu, tạo môi trường làm việc và đẩy mạnh thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối hệ thống hoá theo từng lĩnh vực chuyên ngành, chia sẻ nguồn dữ liệu với các địa phương, cập nhật hồ sơ của các cá nhân và chia sẻ thông tin người Việt Nam ở nước ngoài với cộng đồng trong nước. Đặc biệt, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài là các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học, lưu học sinh. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối cũng như công tác kêu gọi vận động, thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, xây dựng quê hương, đất nước. Nghiên cứu, phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xây dựng kênh thông tin thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài liên lạc khi gặp những vấn đề cần hỗ trợ giải quyết tại nước sở tại; mặt khác, đây cũng là kênh thông tin nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất. 

Kim Oanh (tổng hợp)

(Nguồn: Báo cáo số 929/BC-UBND ngày 26/12 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022)

1 2 3 4 5  ...