image banner
Lựa chọn các mô hình phát triển sinh kế phù hợp với địa bàn để triển khai hiệu quả

Sáng 16/3, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Kỳ Sơn về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Anh-tin-bai

Đoàn công tác thăm mô hình trồng đào tại xã Tây Sơn

Anh-tin-bai

Đoàn công tác thăm mô hình trồng cây sâm thất diệp nhất chi hoa tại bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn

Toàn huyện Kỳ Sơn có 20 xã và 01 thị trấn; trong đó, có 19/20 xã, đặc biệt khó khăn, có 179/191 bản đặc biệt khó khăn, có 11 xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện

Thực hiện các Chương trình MTQG, trong năm 2022, huyện Kỳ Sơn được Trung ương giao hơn 300 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 208 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 91 tỷ đồng. Cụ thể, Trung ương đã bố trí cho huyện hơn 173 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (KTXH vùng đồng bào DTTS&MN); hơn 43 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và gần 83 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình đạt trên 40% cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG

Báo cáo cụ thể về tiến độ, kết quả thực hiện từng dự án, tiểu dự án thành phần của các Chương trình MTQG, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, mặc dù công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã được thực hiện thường xuyên, vào cuộc sớm, song đến nay tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện còn chậm.

Nguồn vốn thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN chưa phân bổ hết do một số nội dung khó thực hiện tại Kỳ Sơn. Một số dự án đến nay chưa có hướng dẫn thực hiện như hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, dự án hỗ trợ phát triển nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

Anh-tin-bai

Đ/c Phan Sỹ Thắng – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Sơn cho biết, việc thẩm định giá các loại giống cây con, vật tư… thực hiện các Chương trình MTQG gặp rất nhiều khó khăn

 Theo lãnh đạo UBND huyện, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên là bởi các Chương trình MTQG có nội dung rộng, nhất là Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN hệ thống văn bản quy định hoàn toàn mới do đó việc tiếp cận áp dụng văn bản còn lúng túng.

Là những năm đầu của giai đoạn triển khai các Chương trình, nguồn vốn bố trí muộn trong khi một số dự án, kế hoạch sau phân bổ còn triển khai các nội dung thẩm định, phê duyệt, đấu thầu... dẫn đến tiến độ triển khai chậm. Một số dự án chưa có hướng dẫn cụ thể của Trung ương. Một số sở, ngành cấp tỉnh chậm thống nhất với nội dung huyện đề xuất.

Bên cạnh đó, với điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt trong năm 2022, trên địa bàn huyện đã xẩy ra thiên tai, lũ quét đặc biệt nghiêm trọng gây khó khăn trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn...

Anh-tin-bai

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lương Văn Khánh trao đổi một số nội dung liên quan đến đề xuất của huyện về hướng dẫn thực hiện các dự án: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; Hỗ trợ phát triển nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý.

Anh-tin-bai

Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Vi Ngọc Quỳnh trao đổi một số vấn đề liên quan đến triển khai các dự án hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành liên quan đã có trao đổi, đưa ra các giải pháp để giúp huyện triển khai tốt các Chương trình MTQG, nhất là việc triển khai các dự án chưa được thực hiện; công tác thẩm định giá, giải ngân vốn đầu tư; lựa chọn mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững... cũng như công tác chỉ đạo thực hiện.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu 

Qua nghe ý kiến của huyện và ý kiến của các ngành, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao sự vào cuộc, nỗ lực và cố gắng của huyện Kỳ Sơn trong thực hiện các Chương trình MTQG với điều kiện của huyện đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ với khó khăn, vướng mắc mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện gắn với địa bàn phụ trách để có chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hơn. Cùng với đó, chỉ đạo phòng Tài chính, kế hoạch và các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát chi tiết từng dự án, tiểu dự án thành phần để nắm tình hình, khó khăn, vướng mắc, kịp thời, nhất là đối với các dự án chưa thực hiện giao vốn; phân loại các dự án làm được, dự án chuyển tiếp, dự án không làm được để từ đó có hướng giải quyết sát đúng. Huyện cũng cần lưu ý quá trình triển khai phải tách bạch nguồn vốn được cấp trong năm 2022, năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn huyện trong thực hiện thẩm định giá để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Huyện cần rà soát các dự án phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững để nhân rộng các mô hình hiệu quả, trong đó quan tâm tập trung thực hiện dự án phát triển dược liệu quý... Cùng với đó, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban để tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung Chương trình.

Đối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cần chủ động phối hợp để có hướng dẫn chi tiết giúp huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc triển khai các Chương trình MQTG đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. 

Phan Quỳnh 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image