image banner
Ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh

Chiều nay (24/11), Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Các đồng chí: Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh lễ ký kết

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp trong tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Trong đó, hai Văn phòng phối hợp tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến dự án luật, dự thảo Nghị quyết; chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp Quốc hội; tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri; tham mưu, phục vụ triển khai hoạt động giám sát, khảo sát; tham mưu phục vụ hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, kiến nghị của công dân.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng ký kết chương trình phối hợp

Đồng thời, tham mưu xây dựng Chương trình công tác đảm bảo phù hợp, tránh trùng lặp; tham mưu xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh; tham mưu chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh, tham mưu, phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu chỉnh lý ban hành nghị quyết, tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri; trả lời, giải quyết ý kiến cử tri; tham mưu giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu, phục vụ triển khai hoạt động giám sát, khảo sát; tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, kiến nghị của công dân; tham mưu tiếp đón các đoàn khách, các đoàn công tác, giám sát, khảo sát của Trung ương.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tăng cường tương tác hai chiều, phối hợp thực hiện tốt trong công tác tham mưu

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai Văn phòng có trách nhiệm xin ý kiến đồng chí lãnh đạo chủ trì các phiên họp để cán bộ, công chức hai Văn phòng được tham dự các hội nghị, phiên họp của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan; phối hợp trong việc sử dụng tài sản chung của trụ sở làm việc. Hai Văn phòng phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản chung.

Anh-tin-bai

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng cho biết, hai Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao

Định kỳ 2,5 năm/01 lần, hai Văn phòng luân phiên chủ trì hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và giải quyết những vướng mắc trong quá trình phối hợp để nâng cao chất lượng công tác Văn phòng. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026, hai Văn phòng tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp này trước khi Thường trực HĐND và UBND tỉnh tiến đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

Kim Oanh