image banner
Phát động người dân tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” và tổ chức cuộc thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn Quỳ Hợp

Ngày 19/5, UBND huyện Quỳ Hợp ban hành Kế hoạch 108/KH-UBND về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” và tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính" và truyền thông về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2023.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. UBND huyện sẽ căn cứ vào kết quả tham gia của các xã, thị trấn để chấm điểm CCHC của các đơn vị này.

Theo đó, các địa phương, đơn vị phổ biến, tuyên truyền để cán bộ, công viên chức, người lao động cũng như người dân sinh sống trên địa bàn huyện tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" cấp tỉnh tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://nghean.gov.vn hoặc vào địa chỉ: http://thitructuyen.nghean.gov.vn.

Mặt khác, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi, phổ biến rộng rãi thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện để các tầng lớp nhân dân nắm rõ nội dung và triển khai thực hiện. Bên cạnh cuộc thi "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện sẽ tham gia cuộc thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính" do UBND huyện tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa và chia làm 03 cụm thi.

Các đội sẽ đua tài ở 03 phần thi: Chào hỏi, thi tìm hiểu kiến thức về những nội dung cơ bản của pháp luật về CCHC; Bộ Thủ tục hành chính (TTHC). Mỗi đội thi trả lời 03 câu hỏi kiến thức về CCHC; TTHC và thi năng khiếu có chủ đề về CCHC,  hoạt động kiểm soát TTHC. Các tiểu phẩm phải có nội dung phù hợp với yêu cầu của Cuộc thi.  

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 7/2023,  UBND huyện tổ chức truyền thông tìm hiểu TTHC tại các xã, thị trấn và các xóm, bản. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động kiểm soát TTHC, đặc biệt tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi thực hiện TTHC và cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật khi thực hiện TTHC góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC. 

Từ tháng 6 đến tháng 12/2023, các địa phương, đơn vị tuyên truyền TTHC trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng. UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  huyện hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền về cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính  phủ số; tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Đề án 06 của Chính phủ và kiểm soát TTHC để phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở của xã, xóm và đăng tải  trên cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn. 

Giải thưởng cuộc thi "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính" huyện Quỳ Hợp

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải và 09 giải khuyến khích cho các đội tham gia dự thi tại 03 cụm thi:

+ Giải nhất: 3.000.000 đồng/giải ( Kèm theo Giấy chứng nhận) + Giải nhì: 2.000.000 đồng /giải (Kèm theo giấy chứng nhận)

+ Giải ba: 1.000.000 đồng /giải (Kèm theo giấy chứng nhận)

+ Giải khuyến khích: 500.000 đồng /giải (Kèm theo giấy chứng nhận)

Kết thúc cuộc thi, ngoài các giải thưởng tại các cụm, Ban Tổ chức xét thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai cuộc thi lựa chọn, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu và đưa vào xếp loại thi đua cuối năm.

 

T.H (tổng hợp)