image banner
Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023

Đó là yêu cầu của đồng chí Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 407/VPUB-KSTT ngày 11/5, về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023.

Theo đó, triển khai Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh và Thông báo số 1113/TB-BTC ngày 08/5/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền về cuộc thi tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời phát động và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Giao Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng hoặc thuê hệ thống phần mềm thi trực tuyến phục vụ cuộc thi đáp ứng các yêu cầu, chức năng, tính năng kỹ thuật theo Thể lệ cuộc thi, đảm bảo an toàn thông tin, tốc độ truy cập để phục vụ cuộc thi hiệu quả; xây dựng chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng baner kết nối (link) phần mềm thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, bố trí cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát hệ thống phần mềm thi trực tuyến (trực 24/24h); đăng tải các thông tin về cuộc thi lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; đăng tải đường dây nóng, giải đáp thắc mắc về cuộc thi trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi và tổng hợp kết quả thi trực tuyến theo đúng thể lệ cuộc thi quy định; cử cán bộ đưa tin về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức thẩm định các nội dung của đề thi liên quan đến cải cách thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

Theo Thể lệ, Cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ 8h00 ngày 22/5/2023 (Thứ Hai) và kết thúc lúc 08h00 ngày 19/6/2023 (Thứ Hai). Người dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn vào chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” hoặc truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ https://thitructuyen.nghean.gov.vn và làm theo hướng dẫn để làm bài thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi.

 

T.H (tổng hợp)