image banner
Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

TT

 

Đơn vị

 

Số điện thoại

 

Ghi chú

 

1

 

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An

 

0911437797

 

 

2

 

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An

 

0692906712

 

 

3

 

Thanh tra Sở giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An

 

0903243737