image banner
Đường dây nóng tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của ngươi dân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cơ quan tiếp nhận:

- Phòng kiểm soát TTHC – Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

+ SĐT: 02383.668.789

+ Email: kstthc@ubnd.nghean.gov.vn;

+ Địa chỉ: Số 3, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.