Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An

1. Thông tin chung về tổ chức:

- Tên tổ chức: Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An.

- Cơ quan thường trực: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

- Địa chỉ: Số 06 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 02383.589.417 / 02388.687.567/ 02383.500.027 

- Email: ngheancert@nghean.gov.vn/ngheancert@gmail.com

- Website: naict.tttt.nghean.gov.vn

- Đội trưởng: Ông Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An (điện thoại: 02383.500.027)

- Đội phó: Ông Phan Bình Giang - Q. Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An (điện thoại: 0913.887.571)

- Đội phó: Ông Hồ Trung Đông - Trưởng phòng Chuyển đổi số - Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An (điện thoại: 0902.161.678)

2. Thông tin tiếp nhận thông báo sự cố và đầu mối ứng cứu sự cố:

- Cơ quan thường trực: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An

- Địa chỉ: Số 06 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại: 02383.589.417 / 02388.687.567 / 02383.500.027  

- Ông Phan Bình Giang - Q. Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghệ An.

- Số di động: 0913.887.571

- Email: ngheancert@nghean.gov.vn/ngheancert@gmail.com