image banner
Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7615/UBND-KT về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Công văn số 5707/UBND-KT ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng với đó, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số..., phấn đấu tiếp tục hạ lãi suất cho vay. Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chú trọng chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu... Đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng.

Thực hiện các giải pháp về cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, trong đó, chú trọng việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023.

Mặt khác tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; trong đó, chú trọng thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy định. Rà soát các nội dung theo thẩm quyền, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 

Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua để nghiên cứu, đề xuất Bộ Tài chính các chính sách miễn, giảm, gia hạn trong thời gian tới. Đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động triển khai kịp thời các nội dung Luật Đất đai sửa đổi, quy định về xác định giá đất, quy định liên quan khoáng sản, vật liệu xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Công văn số 5990/UBND-KT ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Công Thương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thương mại; tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu kế hoạch làm việc của Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, rà soát phương án sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực, thúc đẩy các sản phẩm có dư địa để tăng sản lượng sản xuất nhằm bù đắp cho các sản phẩm thiếu hụt. Đồng thời, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường và bảo đảm việc làm cho người lao động. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm lương thực, bảo đảm dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả trong điều kiện hiện nay; đồng thời thúc đẩy xuất khẩu nông sản, lương thực. 

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image