image banner
Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc

Đó là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An năm 2023 vừa được Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 69/KH-HĐATVSLĐ ngày 6/12.

Kế hoạch được ban hành nhằm thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực làm chủ đề trong chương trình hành động về an toàn vệ sinh lao động để mang lại tính hiệu quả cao.

Tháng hành động năm 2023 được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Tại cấp tỉnh, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 kết hợp tổ chức Tháng công nhân năm 2023 vào ngày 5/5/2023 tại Khu Kinh tế Đông Nam. Các địa phương tùy theo điều kiện tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Các cơ quan, địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 gồm: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần đổi mới và đa dạng hóa với nhiều hình thức trên nhiều kênh, phương tiện truyền thông từ trực tiếp đến truyền thông đại chúng; cập nhật và thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, sự cố để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các quyền, nghĩa vụ trong công tác an toàn vệ sinh lao động tới doanh nghiệp, người lao động. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt, khai thác, chế biến khoáng sản, an toàn hóa chất, điện...; chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường các hoạt động rà soát, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy, các máy, thiết bị; thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động. 

Cùng với đó, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đối thoại về an toàn vệ sinh lao động nhằm thúc đẩy thực thi và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các Sở, ngành, địa phương. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm kịp thời chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, công việc. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như khai khoáng, xây dựng, sản xuất, phân phối điện, hóa chất, sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, hàn cắt kim loại, làm việc trong không gian hạn chế...; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, công tác huấn luyện 

Về khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động, căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn, các Sở, ban, ngành, địa phương xem xét, tổ chức khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể và cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2022. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image