image banner
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, vùng biển

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7702/UBND-NC ngày 13/9 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An.

Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời cảnh báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, địa bàn phụ trách, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung điều tra, xác minh các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại… ở khu vực biên giới để xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa; chủ động phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình liên quan hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật; thường xuyên làm tốt công tác hợp tác quốc tế với các lực lượng chức năng phía ngoại biên đối diện; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực biên giới.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an cấp huyện, cấp xã thuộc khu vực biên giới, tuyến biển phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xác lập các chuyên án, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, vùng biển. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy", hướng tới mục tiêu xây dựng “huyện biên giới sạch về ma túy" trong năm 2023.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển, thường xuyên trao đổi, nắm tình hình có liên quan; chủ động phối hợp với các lực lượng, ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; các Sở: Ngoại vụ, Lao động -–Thương binh và Xã hội, NN&PTNT theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an trong trao đổi thông tin, tình hình; tuyên truyền, vận động tại khu vực biên giới để quần chúng nhân dân nắm vững pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, vùng biển...

UBND các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc; thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng trong trao đổi thông tin, tình hình; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tố giác tội phạm; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển…

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image