image banner
Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn

Tại Văn bản số 4200/UBND-CN ngày 31/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Giao thông vận tải rà soát, triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 5572/BGTVT-TTr ngày 30/5/2023 về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tại, sát hạch lái xe.

Công văn số 5572/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông vận tải nêu rõ: Thời gian qua, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) đã được các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe quan tâm triển khai thực hiện cơ bản theo quy định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, đáp ứng nhu cầu học, sát hạch để cấp GPLX của Nhân dân.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải tại các Sở Giao thông vận tải và công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe cho thấy, một số đơn vị còn có tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe như: Sử dụng, khai thác dữ liệu DAT để quản lý, tổ chức đào tạo lái xe còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức, không đúng thực tế; gửi và tiếp nhận báo cáo đăng ký đào tạo lái xe chậm nhiều ngày; xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; đào tạo không đúng nội dung, chương trình; tổ chức sát hạch chưa nghiêm túc...

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót, phòng ngừa các nguy cơ tiêu cực có thể xảy ra nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tập trung khắc phục các tồn tại, sai sót và quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra cũng như tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; chủ động phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, cấp chứng chỉ; báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được các Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải chỉ ra để có hình thức xử lý tương xứng; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Mặt khác, trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp dữ liệu quản lý DAT do Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp và số liệu (dữ liệu DAT) đã được các Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải chỉ ra, Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) trong công tác đào tạo lái xe ô tô. Song song với đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thực hiện đúng quy định trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe...

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image