image banner
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

Hôm nay (18/1), UBND tỉnh đã ban hành Công văn 440/UBND-VX gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Để chủ động kiểm soát và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh do người từ các vùng nguy cơ cao và rất cao trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là Công văn số 10303/UBND-VX ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh giao Sở Y tế triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT- BYT ngày 12/01/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là Trạm Y tế tuyến xã) rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức, phân công lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, vật tư y tế; thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng đáp ứng kịp thời công tác cấp cứu người bệnh và các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành liên quan (đặc biệt phát huy tối đa vai trò của tổ COVID cộng đồng) quản lý chặt biến động dân cư, tăng cường công tác rà soát, giám sát, hướng dẫn người trở về quê ăn Tết từ các vùng cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 trong và ngoài tỉnh, người nhập cảnh và các nhóm đối tượng nguy cơ: Yêu cầu khai báo y tế, tổ chức xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và cách ly theo đúng quy định tại Công văn số 6433/TTCH-SYT ngày 21/12/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

T.H (tổng hợp)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image